Team building – grajenje zaupanja

Team building – grajenje zaupanja

Podjetniki od svojih podrejenih vedno zahtevajo uspehe. Vse v korist podjetja. Seveda v tem ni prav nič spornega, tudi če smo denimo del športne ekipe, bodo trenerji od nas želeli in pričakovali nek rezultat. Pogosto pa se zgodi, da se nihče ne ukvarja z medsebojnim zaupanjem med kadrom, ki je del te ekipe. Tu lahko pomagajo psihologi in v zadnjem času vse bolj popularni motivatorji.

Vsi skupaj pa na terenu ugotavljajo, da je potrebno med kadrom, pa naj gre za zaposlene v neki tovarni, za aktivne v različnih projektih ali za športno ekipo, vzpostaviti visok nivo zaupanja. Zaupanje je tudi še kako pomembno v sami družini, kjer morata partnerja, recimo mož in žena, zaupati drug drugemu, enako tudi otroci staršem in obratno. Tu nam v resnici pomaga team building, ki ga lahko izvajamo na različne načine.

Team building je koristen za vse skupine

Čeprav se pogosto zdi zaupanje med osebami, ki bivajo ali delajo skupaj, kar samoumevno, pa temu v resnici še zdaleč ni tako. V različnih raziskavah se je pogosto pojavilo vprašanje zaupanja v nadrejenega ali nezaupanja v delo sodelavca. Ker vse več dela v podjetjih in v projektnih skupinah opravijo zunanji sodelavci, začasno zaposleni (npr. honorarni sodelavci ali študenti), se vodje ekip tu hitro opečejo. Med ljudmi, ki bi morali sodelovati, ne znajo vzpostaviti prave kemije.

Ekipa

S team buildingom se krepijo vezi ekipe in izboljšuje motivacija zaposlenih.

Ni potrebno, da se imajo radi in da so si všeč, zagotovo pa se ne smejo sovražiti in v prvi vrsti si morajo zaupati. Zaupanje je temelj vsega, team building pa bo k temu lahko korenito pripomogel. A kako se ga lotiti? Kako si torej ustvariti pravo ekipo ljudi? Vemo namreč, da si pogosto vseh njenih članov ne moremo izbrati, zato mora obstajati neka druga rešitev.

Igranje vlog in iger

Ena od izjemno kreativnih rešitev, ki se v zadnjem času vse bolj uporablja, je igranje domišljijskih vlog. To poteka v posebej prirejenih prostorih, sobah, dvoranah ali v ta namen posebej opremljenih stanovanjih. V teh prostorih dobi skupina prijavljenih oseb (prijavite se seveda sami) nalogo, ki jo mora opraviti v določenem času. Včasih dobi več namigov, nekatere naloge so lahko lažje, spet druge pa tudi precej miselno zahtevne. Igralci se morajo tako rešiti iz zagate v najkrajšem možnem času. Znajti se morajo po svoje, saj sicer iz te sobe ne uspejo pobegniti pravočasno. Sobe pobega so se pojavila že po vsem svetu in vanje mnogo podjetij odpelje svoje zaposlene, da se naučijo uspešno sodelovati in da si zgradijo medsebojno spoštovanje in zaupanje.

Team building je torej mogoče opraviti na mnogo različnih načinov, a ta je verjetno en najbolj zanimivih, saj v zgodbi, v katero je skupina oseb ujeta, in ob pomanjkanju časa, ki se neusmiljeno izteka, gotovo ni prostora za karkoli drugega, kot za uspešno sodelovanje. Zato je tudi to možnost vredno izkoristiti in si zagotoviti uspešno poslovanje tudi v bodoče.