Kako poskrbeti za varno varilno okolje?

Kako poskrbeti za varno varilno okolje?

Za spajanje različnih kosov kovin se uporablja različne načine varjenja. Za vse pa je značilno, da predstavljajo določene nevarnosti za zdravje in tudi okolico. Visoke temperature, odprt plamen, električni tok in strupeni plini so sestavni del varjenja.

Prav zato je potrebno varnosti pri delu nameniti precej pozornosti. Zagotovo je prvi korak proti varnemu varjenju opravljanje šolanja ali tečaja za varilca, kjer se bodočega varilca seznani tudi z vsemi nevarnostmi, ki se nahajajo v njegovem okolju. In kaj vse mora varilec vedeti?

Varjenje v primernem prostoru

Varjenje se lahko opravlja na prostem ali v zaprtih prostorih. Pri varjenju v zaprtih prostorih oziroma delavnici je treba poskrbeti za ustrezno prezračevanje. In ne zgolj prezračevanje. Strupene pline, ki pri varjenju nastajajo, je treba odsesavati iz prostora.

Prostor mora biti opremljen tudi z gasilnim aparatom in primerno delovno opremo ter orodji. Kovinske kose je potrebno pred pričetkom dela očistiti in pripraviti na varjenje, ki se navadno izvaja na način, da se kos fiksno vpne v primež.

Stran z gorljivimi materiali

V okolju, kjer se izvaja varjenje, se ne smejo nahajati lahko vnetljive tekočine in predmeti. Dovolj je že mastna krpa, ena iskra ali žareč delec in lahko pride do požara. Negorljiva morajo biti tudi oblačila in obutev varilca. Varilec mora imeti na razpolago še masko ali očala za varjenje, ki varujejo njegove oči in obraz.

Varno ročno varjenje

Preden se lotite varjenja, morate poskrbeti za varno varilno okolje.

Ko govorimo o varnem varilnem okolju, se to nanaša tudi na sodelavce, ki se nahajajo v istem prostoru. Njihova delovna mesta lahko zaščitimo tako, da jih ločimo z negorljivimi zavesami ali paravani. Ko je delovišče ustrezno pripravljeno, sledi preverjanje opreme.

Pregled delovne opreme

Ne glede na to, s katero napravo se vari in na kakšen način, je potrebno pred pričetkom dela vse zelo dobro in natančno pregledati. Cevi, ki vodijo od plinske jeklenke do varilskega aparata oziroma ročice, morajo biti brezhibne, plinska mešanica pa ustrezna glede na način varjenja.

Preveriti je treba tudi vse sklope naprave in električne kable, ki ne smejo biti niti najmanj poškodovani. Pred začetkom se preveri še plinske ventile in delovanje naprave za odsesavanje plina. Seveda ne gre pozabiti še na ustrezno zaščitno opremo.

Zaščitna oprema vsakega varilca

Varilec je izpostavljen visokim temperaturam, ognju, strupenim plinom in žarečim delcem, ki lahko poškodujejo njegovo kožo ali oči. Prav zato je nujna uporaba varilske maske ali vsaj očal z ustreznimi zaščitnimi stekli, ki oči varujejo tudi pred UV sevanjem.

Zaščitna oprema varilca

Zaščitna oprema varilca vključuje tudi varilsko masko in negorljive rokavice.

Zgornji del ščiti ognjevarna jakna, na rokah so negorljive rokavice, ki morajo biti udobne in nuditi dovolj gibljivosti prstov in občutka. Seveda so negorljive tudi hlače, ki morajo prekrivati zgornji rob čevlja, saj tako preprečujejo, da bi žareč delec priletel v sam čevelj. Preden bi varilec lahko sezul čevelj, bi že prišlo do hude poškodbe.

Ko prezračevanje ni ustrezno

Seveda ni nujno, da se bo varjenje vedno izvajalo v prostoru, ki je namenjen za varjenje in na voljo ne bo naprave za odsesavanje zraka. V tem primeru se lahko uporabi respirator, ki varilca ščiti pred vdihavanjem strupenih plinov.

Tudi pri varjenju na prostem velja našteti vse prej omenjene točke. Seveda naprave za odsesavanje ne boste potrebovali, je pa okolju in materialu primerno potrebno izbrati ustrezen način varjenja.