Razbremenite se z odkupom nezapadlih terjatev

Razbremenite se z odkupom nezapadlih terjatev

Imate v vašem podjetju veliko naročil in posledično dela, vendar se vam kljub temu pojavljajo težave s financiranjem zaradi dolgih plačilnih rokov? Kadar so ti tako dolgi, da je vmes celo oteženo delovanje podjetja, vam lahko pomaga odkup nezapadlih terjatev, s pomočjo katerega si zagotovite, da boste plačilo prejeli takoj. Sicer ne v polni meri, saj odkup terjatev dejansko pomeni financiranje s strani tretje partije, ki vam zagotovi posojilo in zato terja seveda tudi plačilo, a gotovo boste precej lažje zadihali.

Tudi v Sloveniji vam je na voljo tako imenovani faktoring oziroma odkup terjatev, ki  ga ponujajo tako posamezne banke kot tudi podjetniške firme, njihov namen pa je pomoč podjetjem, ki sicer zaradi dolgih plačilnih rokov ne bi mogla sprejeti določenih naročil oziroma normalno poslovati v času od prevzema dela in izpolnitve naročila do njegovega plačila. Odkup nezapadlih terjatev pomeni, da na podlagi tripartitne pogodbe prejmete plačilo (zmanjšano za znesek provizije oziroma plačila financiranja) takoj. Denar se nakaže na vaš račun, na dejansko plačilo pa čaka podjetje, ki je zagotovilo odkup nezapadlih terjatev.

Kdaj je možen odkup nezapadlih terjatev?

Da bi se dogovorili za odkup, je zelo pomembno finančno stanje oziroma boniteta plačnika oziroma upnika. Za tvegana podjetja vam odkup nezapadlih terjatev ne bo na voljo, v kolikor je vaš plačnik dobro stoječe podjetje, pa se lahko zanj dogovorite hitro in brez težav. Tako vam ne bo več treba čakati, da zapade faktura v plačilo in nikoli več ne boste na koledarju odštevali dni do valute plačila – denar vam bo hitro na voljo in brez težav boste lahko naročali material za naslednja naročila ter poplačali svoje delavce, pa tudi z investicijami ne bo težav.

Bonitetna ocena podjetja

Če je bonitetna ocena podjetja dobra, z odkupom terjatev ne bi smelo biti težav.

Odkup nezapadlih terjatev vam je na voljo ne glede na to, ali imate večje podjetje ali pa ste majhen samostojni podjetnik, ki morda niti nima zaposlenih. Kot napisano, je odkup nezapadlih terjatev odvisen od bonitete upnika, ne pa od vašega podjetja.

Če vas odkup zanima podrobneje, je najbolje, da se o njem pozanimate tako pri svoji poslovni banki kot pri drugih bankah, poleg tega pa še pri podjetniških firmah, ki ponujajo tovrstne rešitve in tako pomagajo pri poslovanju. In nikar ne odlašajte, saj je vedno bolje poskrbeti za odkup nezapadlih terjatev, kot pa skušati terjatve prodati potem, ko te že zapadejo. Bolje je, da je denar varno na vašem računu, s plačilom pa se naj ukvarjajo tisti, ki so terjatev odkupili in tako nenazadnje prevzeli nase tudi tveganje.