Kako je podjetju Kovinc uspelo prodreti na tuje trge?

Kako je podjetju Kovinc uspelo prodreti na tuje trge?

Vsak podjetnik se dobro zaveda, kako težko je danes osvojiti domači trg, mu ponuditi svoje storitve in poskrbeti za konkurenčnost. Na trgu se redno pojavljajo nova podjetja, tudi takšna, ki so neposredni konkurenti. Nekatera podobna, druga še bolj inovativna in prodorna.

Potem je jasno, kako zahtevno je šele prodiranje na tuje trge. Če k temu dodamo še vrsto storitve, ki je sila zahtevna, tako po strojni kot kadrovski plati, potem vemo, kaj pomeni slovensko podjetje, ki je uspešno na tujih trgih. O enem od teh pa nekaj več besed v nadaljevanju.

Ena vodilnih vlog v kovinsko predelovalni industriji

Ko samo pomislimo na kovinsko predelovalno industrijo, se v trenutku zavemo zahtevnosti prodora na tuje trge. Celo tisti, ki kaj dosti ne vedo o teh rečeh, se zavedajo, da je za kaj takšnega potrebno imeti izjemno veliko zaledje. V finančnem in kadrovskem smislu, kot tudi posedovati ogromno znanja s tega področja.

Strojna oprema in tehnologija napredujeta iz leta v leto, postopki se avtomatizirajo, potrebne so posodobitve, torej vlaganje v tehnologijo in nadgrajevanje znanja zaposlenih, ki z njo upravlja. Se sprašujete, kako potem lahko slovensko podjetje uspešno prodre na tuje trge?

Večja konkurenčnost

V podjetju Kovinc d.o.o. so se zavedali, da bodo na tujem trgu konkurenčni zgolj, če bodo lahko delali hitreje, več in bolj kvalitetno. Posodobitev strojne opreme je poskrbela za to, da je proizvodnja pričela teči še hitreje, obenem pa so uspeli znižati tudi stroške za porabo energije. In ta cikel se ponavlja že vse od davnega leta 1979.

Na koncu je seštevek tega jasen. Manj skupnih stroškov in nižja cena za končnega uporabnika. Ko imaš na trgu enkrat kvaliteten izdelek, s katerim lahko konkuriraš tudi v cenovnem razponu, je zanimanje tržišča takoj večje. Le na ta način lahko podjetje pride do velikih igralcev na trgu in do pogodb, ki zagotavljajo določeno donosnost posla.

Ustrezno izobražen kader

Ker danes ni dovolj, da zgolj z marketingom prodreš do nekaterih večjih imen v tujini, je izjemnega pomena, da se zavedaš vrednosti znanja, ki ga posedujejo zaposleni. V podjetju Kovinc se tega zavedajo že ves čas, zato neprestano vlagajo v svoj kader. Njihovi zaposleni so tako ustrezno izobraženi in imajo pridobljene vse potrebne certifikate s področja, na katerem delujejo.

Direktor podjetja Kovinc

Direktor podjetja Kovinc d.o.o. se zaveda pomembnosti certifikatov kakovosti.

Pa ne le certifikate za domači trg, pač pa tudi tiste mednarodne, ki tujim podjetjem zagotavljajo, da bodo tu dobila kvaliteto, ki jo iščejo. Ker ni dovolj, da se znanje zgolj osvoji, ga je potrebno tudi nadgrajevati. Zaposleni v podjetju Kovinc to redno počnejo in na ta način zagotavljajo pomemben kamenček v mozaiku uspešnega podjetja.

Reference, tako domače kot tuje

Tujim podjetjem zagotovo veliko povedo tudi reference posameznega podjetja. Te v podjetju Kovinc niso sporne, saj zajemajo nekatera zanimiva imena na trgu. Tudi na ta način se seveda lažje prodre na tuje trge, kjer pa se je še vedno, in tudi vedno znova, potrebno ves čas dokazovati.

Spanje na lovorikah odpade. Torej še naprej velja: modernizacija strojne opreme, širitev, zaposlovanje in izobraževanje ustreznega kadra ter jasen pogled v prihodnost, kjer mora biti vedno prostor tudi za skrb do okolja, v katerem deluješ.