Kaj je vitka organizacija?

Kaj je vitka organizacija?

Če želi biti podjetje uspešno, mora znati iz leta v leto proizvajati z nižjimi stroški ali pa prodajati po vedno višjih cenah. Žal pa vsa podjetja tega principa sploh ne poznajo, saj v svojem delovanju ne ravnajo logično ali racionalno. Če pogledamo njihove procese, pa naj bodo to nabavni, proizvodni, vzdrževalni, prodajalni, … smo lahko resnično presenečeni.

Vitka organizacija je še kako uporabna za premagovanje izzivov in doseganje trajnostnih uspehov na področju optimizacije. V nadaljevanju prispevka vam predstavljam njena načela in namen.

Vitka organizacija in njena načela

Vitka organizacija predstavlja način delovanja podjetja. Je poslovna filozofija, ki sestoji iz številnih pristopov, tehnik in orodij, s katerimi se obvladuje poslovne procese in poslovanje. V vitki organizaciji so zaposleni pravi strokovnjaki na tistem področju, na katerem delujejo, poleg tega pa neprestano iščejo in uveljavljajo izboljšave.

Vitkost bazira tudi na zniževanju izgub v procesih z namenom, da se zviša vrednost za odjemalca. Cilj je v doseganju celovitosti produkta ali storitve. Vitka organizacija je povezana z optimizacijo pretoka materiala in informacij od začetka do konca procesa.

Delovanje vitke organizacije

Omenjena oblika organizacije se torej na dinamiko stanja na tržišču odzove z bolj prilagodljivo proizvodnjo in njenimi procesi. Učinkovitost oziroma uspešnost tega prilagajanja pa sta odvisni predvsem od zaposlenih, ki proizvodnje procese načrtujejo ter vodijo.

Vitka organizacija in njen namen

Namen je stalno sledenje popolnosti. Prav vsi zaposleni se morajo zavzemati za izboljševanje procesov, optimizacijo opreme, zmanjševanje odpada ter nižji izmet. In nenazadnje tudi za izboljševanje kakovosti. Vse to pa mora biti narejeno enostavno in hitro, zato je potrebno sodelovanje, timsko delo in moderen pristop.

Dobro je vedeti tudi to, da so tradicionalne organizacije osredotočene predvsem na konkurenco in na to, kako bodo rešile vsakdanje probleme. Vitka organizacija pa je osredotočena na sam proces ter na predvidevanje morebitnih težav. Filozofija namreč temelji na tem, kako s čim manj sredstvi opraviti čim več. Glavno vprašanje se torej glasi: kako z manj napora in opreme ter v krajšem času zagotoviti vse strankine potrebe.